range-maxillary

Declaraţia pe proprie răspundere valabilă de luni, 9 noiembrie 2020 si noile restricții

Circulația pe teritoriul României este interzisă între orele 23.00 și 05.00, cu câteva excepții, începând de luni, 9 noiembrie 2020.
Persoanele care sunt nevoite să se deplaseze în acest interval trebuie să completeze o declarație pe propria răspundere.
Deplasările în intervalul orar 23:00 - 5:00 sunt permise pentru a merge la muncă, la medic sau pentru îngrijirea copiilor sau a persoanelor vârstnice.
Măsurile valabile pentru 30 de zile au fost luate de CNSU pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2.

Declarație pe propria răspundere noiembrie 2020
Declarație pe propria răspundere noiembrie 2020

Situațiile în care sunt permise deplasările în intervalul 23.00 și 05.00:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

Art. 5 (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;

adeverinţa eliberată de angajator
adeverinţa eliberată de angajator

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;

(3) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

Imagini
Declarație pe propria răspundere noiembrie 2020
adeverinţa eliberată de angajator
Impresii, ganduri ...


Complex Imobiliar Mandachi Tower
Premiere